Platforma


za razmjenu znanja


u oblasti upravljanja otpadom


Regionalna radionica u Beogradu

Regionalna radionica u Beogradu
  • 26.05.2016
  • Marijan Dujmovic

Beograd, 29. mart 2016. godine - Regionalna radionica nacionalnih institucija za zaštitu životne sredine i gradova/opština i javnih komunalnih preduzeća iz Bosne i Hercegovine, Makedonije, Crne Gore i Srbije je održana 29. marta 2016. godine u Beogradu sa preko 60 učesnika. Tom prilikom učesnicima su predstavljene su prednosti, nedostaci i izazovi u procesu prikupljanja podataka o otpadu u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Makedoniji i Srbiji. TakoÄ‘e, kroz rad radnih grupa definisani su prijedlozi za unapreÄ‘enje procesa prikupljanja podataka o otpadu u svakoj od zemalja učesnica Projekta i razmotreni načini za uvoÄ‘enje metodologije za prikupljanje podataka o otpadu u zakonske i institucionalne okvire zemalja učesnica na Projektu.


Pretraga

Najave događaja


Solid Waste Arena - Mjesto za razmjenu znanja


Zadnji dokumenti

Donatori

Projekt su financijski podržali Njemačko federalno ministarstvo za ekonomsku suradnju i razvoj (BMZ) i Švicarska vlada.
Projekt je implementiran od strane GIZ putem Otvorenog regionalnog fonda za modernizaciju općinskih usluga (ORF MMS).

Zemlje uključene u projekat

Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Makedonija, Srbija

Trajanje projekta

Oktobar 2014 - Februar 2016

#
#
#