Platforma


za razmjenu znanja


u oblasti upravljanja otpadom


Održan trening trenera za SWIS i CFM u Sarajevu

Održan trening trenera za SWIS i CFM u Sarajevu
  • 07.04.2016
  • Marijan Dujmovic

Dana 31. marta i 1. aprila 2016. godine, u Sarajevu je održan trening trenera (ToT) za korištenje Modela općinskog informacionog sistema za upravljanje čvrstim otpadom (SWIS)
i Modela troškova i financija (CFM) za predstavnike pilot općina i javnih komunalnih preduzeća iz Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Trening je organiziran od strane Aquasan mreže u BiH a polaznici su u okviru dvodnevne praktične obuke osposobljeni da efikasno koriste SWIS i CFM modele.

SWIS i CFM modeli su predviÄ‘eni da kao aplikacije podrže rad jedinica lokalne samouprave i njihovih javnih komunalnih preduzeća u organizaciji prikupljanja, analize i obrade podataka o otpadu, na način da pomognu u stjecanju jasne slike o stanju oblasti upravljanja otpadom na nivou jedinice lokalne samouprave. SWIS i CFM osiguravaju bolji pregled aktivnosti upravljanja otpadom i strukturu troškova na temelju kojih se mogu unaprijediti metodološki i organizacioni okviri upravljanja otpadom. 

Jedna od ciljeva obuke je bio da obučeni treneri steknu neophodna znanja kako bi mogli da izvrše obuku predstavnika ostalih zainteresiranih općina i javnih komunalnih preduzeća za korištenje SWIS i CFM modela u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini. Obučeni treneri će za izvršenje tog zadatka imati podršku strukovnih udruženja: Privredne komore Crne Gore, Udruženja poslodavaca komunalne privrede Federacije BiH i Privredne komore Republike Srpske.

Obuke članica strukovnih udruženja u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini treneri Ä‡e se održati tokom aprila 2016. godine. 


Pretraga

Najave događaja


Solid Waste Arena - Mjesto za razmjenu znanja


Zadnji dokumenti

Donatori

Projekt su financijski podržali Njemačko federalno ministarstvo za ekonomsku suradnju i razvoj (BMZ) i Švicarska vlada.
Projekt je implementiran od strane GIZ putem Otvorenog regionalnog fonda za modernizaciju općinskih usluga (ORF MMS).

Zemlje uključene u projekat

Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Makedonija, Srbija

Trajanje projekta

Oktobar 2014 - Februar 2016

#
#
#