Platforma


za razmjenu znanja


u oblasti upravljanja otpadom


Drugi sastanak platforme za razmjenu znanja u oblasti upravljanja otpadom

Drugi sastanak platforme za razmjenu znanja u oblasti upravljanja otpadom
  • 27.04.2016
  • Marijan Dujmovic

U Beogradu je u periodu od 20. - 21. aprila 2016. godine, u hotelu „Metropol Palace“ održan dvodnevni sastanak platforme za razmjenu znanja u oblasti upravljanja otpadom. DogaÄ‘aju je prisustvovalo preko 80 predstavnika općina, javnih komunalnih preduzeća i njihovih udruženja, saveza jedinica lokalnih samouprava, nacionalnih institucija nadležnih za oblasti upravljanja otpadom i zaštite okoliša iz svih partnerskih zemalja, predstavnika partnerskih organizacija i Njemačke agencije za meÄ‘unarodni razvoj (GIZ).

Prvi dan regionalne platforme - 20.4.2016. godine, bio je posvećen u potpunosti prezentaciji i zajedničkoj analizi rezultata aktivnosti sa nacionalnim institucijama za zaštitu okoliša iz Makedonije, Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine na temu moguće institucionalizacije metodologije za prikupljanje podataka o sastavu i količinama otpada. U tom pogledu, prvog dana platforme održana je i panel diskusija sa predstavnicima nacionalnih institucija nadležnih za oblast upravljanja otpadom čije težište je bilo na analizi mogućnosti i potencijalima za institucionalizaciju metodologije za prikupljanje podataka o količinama i sastavu komunalnog otpada u svakoj od partnerskih zemalja. Na kraju dana usvojen je i set zaključaka vezanih za ostvarenje neophodnih pretpostavki i daljih koraka u procesu institucionalizacije metodologije.

Drugi dan regionalne platforme – 21.4.2016. godine, je bio posvećen prezentaciji i razmatranju rezultata i postignuća projekta te primjeni dobrih praksi u daljem radu općina, javih komunalnih preduzeća i ostalih nadležnih institucija. Učesnici su upoznati sa rezultatima mjerenja količina i sastava komunalnog otpada u 16 pilot općina sublimiranih u finalnom izvještaju sa rezultatima svih sezonskih mjerenja (proljeće, ljeto, jesen i zima). Osim toga, prezentiran je finalni Model informacionog sistema za upravljanje otpadom (SWIS) i Troškovno-financijski model (CFM). Prezentacija on-line platforme za razmjenu znanja je pobudila veliki interes učesnika. Platforma je osmišljena kao mjesto gdje mogu da naÄ‘u informacije o dešavanjima u sektoru upravljanja otpadom, ali i mjesto na kojem mogu da postave pitanja i da traže odgovore od kolega i stručnjaka u oblasti upravljanja otpadom. U okviru drugog dana sastanka, održana je panel diskusija u kojoj se razgovaralo o održivosti postignuća projekta, na kraju koje je postignuto razumijevanje svih učesnika da postignuća projekta treba dalje širiti i na druga preduzeća i općine te promovirati dobre prakse s ciljem unaprjeÄ‘enja stanja oblasti upravljanja otpadom.
 
Dvodnevni sastanak platforme za razmjenu znanja u oblasti upravljanja otpadom organizirali su Udruženje za oblasti voda i zaštite okoliša “Aquasan mreža u BiH” uz tematske prezentacije Mreže asocijacija lokalnih samouprava jugoistočne Europe (NALAS) i Asocijacije za upravljanje čvrstim otpadom Republike Srbije (SeSWA) i nezavisnih eksperata uz podršku Njemačke agencije za meÄ‘unarodni razvoj (GIZ) putem Otvorenog regionalnog fonda za modernizaciju općinskih usluga (ORF MMS). 


Pretraga

Najave događaja


Solid Waste Arena - Mjesto za razmjenu znanja


Zadnji dokumenti

Donatori

Projekt su financijski podržali Njemačko federalno ministarstvo za ekonomsku suradnju i razvoj (BMZ) i Švicarska vlada.
Projekt je implementiran od strane GIZ putem Otvorenog regionalnog fonda za modernizaciju općinskih usluga (ORF MMS).

Zemlje uključene u projekat

Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Makedonija, Srbija

Trajanje projekta

Oktobar 2014 - Februar 2016

#
#
#