Platforma


za razmjenu znanja


u oblasti upravljanja otpadom


Novosti


Partneri

Lorem ipsum dolor sit amet Lorem ipsum dolor sit amet
Lorem ipsum dolor sit amet Lorem ipsum dolor sit amet
Lorem ipsum dolor sit amet Lorem ipsum dolor sit amet

Partnerske organizacije

BOSNA I HERCEGOVINA

Udruženje komunalnih i uslužnih djelatnosti RS; Udruženje/udruga poslodavaca komunalne privrede u FBiH

Asocijacija za upravljanje otpadom - BaSWA

Savez općina i gradova Federacije BiH;

Savez opština i gradova Republike Srpske

SRBIJA

Poslovno udruženje komunalnih preduzeća - KomDel

(SeSWA)

Stalna konferencija gradova i opština

MAKEDONIJA

Asocijacija javnih komunalnih preduzeća ADKOM

Makedonska asocijacija za upravljanje otpadom - MaSWA

Asocijacija jedinica lokalne samouprave - ZELS

CRNA GORA

Udruženje građevinarstva, industrije građevinskih materijala i komunalne privrede

NVO Ozon

Zajednica opštine Crne Gore

Pretraga

Najave događaja


Solid Waste Arena - Mjesto za razmjenu znanja


Zadnji dokumenti

Donatori

Projekt su financijski podržali Njemačko federalno ministarstvo za ekonomsku suradnju i razvoj (BMZ) i Švicarska vlada.
Projekt je implementiran od strane GIZ putem Otvorenog regionalnog fonda za modernizaciju općinskih usluga (ORF MMS).

Zemlje uključene u projekat

Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Makedonija, Srbija

Trajanje projekta

Oktobar 2014 - Februar 2016

#
#
#